OBSERVATORI DE CULTURA D’ELX mar09

Tags

Related Posts

Share This

OBSERVATORI DE CULTURA D’ELX

OBSERVATORI DE CULTURA D’ELX és una plataforma ciutadana independent i multidisciplinar , formada tant per artistes i creadors, com per persones que gaudeixen de la cultura.
VALORAR LA CULTURA.
Estem convençuts/des que la cultura és i ha de ser una eina imprescindible en el camí de la llibertat i la justícia social, en el camí de l’ètica i la pròpia responsabilitat com persones. La cultura fomenta la sensibilitat, l’esperit crític i és un dret inalienable en la societat que volem construir. Per a això volem fomentar una cultura popular, oberta i lliure que arribe a tots/es
REFLEXIONAR I PROPOSAR.
OBSERVATORI és un espai de reflexió i debat sobre les necessitats culturals de la nostra ciutat i sobre com ens agradaria que la cultura es desenvolupara en els espais públics i privats. Volem que les veus dels agents culturals i els/les ciutadans/es en aquesta matèria siguen tingudes en compte davant els poders polítics i així participar activament en el desenvolupament cultural de la ciutat.
CREAR.
OBSERVATORI és un espai de trobada entre creadors i promotors de diferents disciplines artístiques i culturals que permet de forma autònoma compartir coneixements i potenciar les col·laboracions en projectes multidisciplinars.
OBSERVATORI  és una plataforma oberta que pretén anar incorporant en xarxa a tots els agents culturals i ciutadans que compartisquen aquesta mateixa visió de la cultura. Pel que us convidem a participar i sumar-vos a aquesta iniciativa.

observaculturaDenominació: OBSERVATORI DE CULTURA D’ELX
Entitat: Plataforma
Domicili Seu:
Telf:

eMail: observatoriculturaelx@gmail.com
Web:
Facebook: Observatori de Cultura d’Elx

(Aquesta informació està treta de dades obtingudes per internet. Si desitges completar-la o corregir-la pots fer-lo a través del formulari de registre d’aquesta mateixa web registro.objectiu19.org.es o escrivint un email a info@objectiu19.org.es)